Střední a větší podniky často disponují komplexním informačním systémem tak zvaným ERP (Enterprise Resource Planning).  ERP systémy jsou psané univerzálně a individuální požadavky jednotlivých zákazníků jsou řešeny různými přídavnými moduly, případně speciální konfigurací existujících modulů. Může se vám stát, že informační systém ani po takovém nastavení neposkytuje některé funkcionality či přehledy, které potřebujete. Většina výrobců ERP systémů sice nabízí i vývoj zcela individuálních modulů a aplikací, cena ale bývá velmi vysoká.  Našim zákazníkům nabízíme alternativní řešení, které splní jejich požadavky za nesrovnatelně menší náklady.

Napište nám
close slider