Zpracování SAP

Zpracování exportů ze SAP a jiných robustních systémů

Střední a větší podniky často disponují komplexním informačním systémem tak zvaným ERP (Enterprise Resource Planning).  ERP systémy jsou psané univerzálně a individuální požadavky jednotlivých zákazníků jsou řešeny různými přídavnými moduly, případně speciální konfigurací existujících modulů. Může se vám stát, že

Úpravy a modernizace stávajících aplikací

Úpravy a modernizace stávajících aplikací

Častým jevem v mnoha společnostech je používání aplikací a informačních systémů, které již svou podobou nebo prostředím, ve kterém byly vyvinuty, neodpovídají současným potřebám firmy. Problémem může být i používání více aplikací bez vzájemné datové provázanosti

Poradenství pro začínající, střední nebo větší podniky

Poradenství pro začínající, střední nebo větší podniky

Pokud se chystáte vybudovat počítačovou síť, pořídit si nový firemní systém nebo jen provést změny v používaném vybavení, je rozumné se předem poradit. Nemusíte si u nás nic kupovat. Jsme schopni posoudit pro Vás konkurenční návrhy a nabídky. Zejména u vývoje softwaru Vám může rada finančně nezainteresované strany ušetřit mnohé

Napište nám
close slider