Zpracování SAP

Zpracování exportů ze SAP a jiných robustních systémů

Střední a větší podniky často disponují komplexním informačním systémem tak zvaným ERP (Enterprise Resource Planning).  ERP systémy jsou psané univerzálně a individuální požadavky jednotlivých zákazníků jsou řešeny různými přídavnými moduly, případně speciální konfigurací existujících modulů. Může se vám stát, že

Úpravy a modernizace stávajících aplikací

Častým jevem v mnoha společnostech je používání aplikací a informačních systémů, které již svou podobou nebo prostředím, ve kterém byly vyvinuty, neodpovídají současným potřebám firmy. Problémem může být i používání více aplikací bez vzájemné datové provázanosti

Poradenství pro začínající, střední nebo větší podniky

Pokud se chystáte vybudovat počítačovou síť, pořídit si nový firemní systém nebo jen provést změny v používaném vybavení, je rozumné se předem poradit. Nemusíte si u nás nic kupovat. Jsme schopni posoudit pro Vás konkurenční návrhy a nabídky. Zejména u vývoje softwaru Vám může rada finančně nezainteresované strany ušetřit mnohé

Hlavní partneři

Napište nám
close slider


Vyplňte prosím ochranu proti robotům − 2 = 7