Upravujeme starší aplikace pro chod v moderním prostředí.

Častým jevem v mnoha společnostech je používání aplikací a informačních systémů, které již svou podobou nebo prostředím, ve kterém byly vyvinuty, neodpovídají současným potřebám firmy.  Problémem může být i používání více aplikací bez vzájemné datové provázanosti. Zde často vzniká nutnost vícenásobného vkládání totožných dat.

Jsme schopni navrhnout a realizovat následující řešení:

  • Úpravu stávající aplikace (pokud máte přístup ke zdrojovým kódům)
  • Převod aplikace(í) pod nové modernější prostředí
  • Napojení aplikace(í) na moderní datovou základnu (SQL server)
  • Vývoj nové aplikace slučující a rozšiřující funkcionalitu dosavadních
Úpravy a modernizace stávajících aplikací
Napište nám
close slider