Nejcennějším majetkem mnoha společností dnes nejsou nemovitosti a stroje, ale informace. Může se jednat o seznamy kontaktů a specifická data o zákaznících, údaje o provedené, ještě nevyfakturované práci, skladové a finanční databáze nebo o jakákoliv jiná data, bez kterých se ve svém podnikání neobejdou. V případě větších společností jde často o ohromné množství údajů. Disponujeme týmem zkušených odborníků v oblasti databází a datových skladů, který vám zajistí bezchybný systém organizace vašich dat, jejich zabezpečení a efektivnější využívání.

Našim zákazníkům nabízíme:

  • Pomoc při analýze firemních datových toků a návrh na jejich zefektivnění
  • Instalaci a konfiguraci databázových serverů a jejich správu
  • Návrh a realizaci zabezpečení dat proti ztrátě i neoprávněným přístupům
  • Optimalizaci výkonu databází a databázových serverů
  • Vytvoření statistik a přehledů nad daty z jednoho i více zdrojů
  • Zautomatizování distribuce přehledů a sestav k uživatelům a to i v závislosti na právě proběhlých změnách v datových podkladech
Tvorba a správa databází a datových skladů
Napište nám
close slider