Vyvíjíme software, který našim zákazníkům šetří čas a přináší zisk.

Mnoho činností ve velkých i malých podnicích je možné zjednodušit dobře navrženou firemní aplikací. Umíme provést podrobný rozbor aktivit našeho zákazníka a vyvinout nástroje, jež je zefektivní. Navrhujeme jednoduché, finančně nenáročné databázové aplikace, ale dokážeme vytvořit i kompletní informační systém pro větší podnik. Máme zkušenosti s napojením se na existující programy ale i s převodem jejich dat do novějšího systému.

Co například vám software od nás může přinést nebo usnadnit:

  • Vedení a správu zakázek a projektů
  • Evidenci úkonů vašich pracovníků v návaznosti na zakázky, zákazníky a následnou fakturaci
  • Centrální databázi firemních kontaktů s možností jejich hromadného oslovení dle různorodých kritérií
  • Automatizaci komunikace mezi vašimi systémy a systémy vašich dodavatelů a odběratelů
  • Řízení výroby od nabídek po plánování zakázek na strojích
  • Přehledy o výsledcích vašeho podnikání a efektivitě jednotlivých oddělení nebo pracovníků
  • Zefektivnění jakékoli činnosti specifické pro vaše podnikání

Čeho vás zbavíme:

  • Zdvojeného zadávání jakýchkoli dat do vašich systémů
  • Bobtnajících Excelových tabulek s nepřehlednou strukturou
  • Problému s okamžitým a snadným přístupem ke konkrétním firemním informacím
Vývoj software na zakázku
Napište nám
close slider